صبح امروز جنازه یک زن میانسال در ساحل آتش نشانی کلاچای پیدا شد.

جسد روحانیبه گزارش خبرنگار املشما ، صبح امروز جنازه زن میانسالی در ساحل آتش نشانی کلاچای کشف شد.

بنابراین گزارش آتش نشانان پس از رویت جسد زن ، آن را از آب بیرون آوردند و تحویلنیروی انتظامی دادند.

هنوز از علل این خادثه چیزی منتشر نشده است.

اشتراک این خبر در :