یک نفرپس از مشاجره لفظی بر روی دو کسبه بازار روز  اسیدپاشی نمود و متواری شد.

اسدپاشیبه گزارش خبرنگار املشما عصر امروز مشاجره و درگیری لفظی بین چند مرد ، حادثه تلخی را همراه داشت.

دو کسبه بازار روز براثر مشاجره ای که  بایک فرد داشتند ،  دچار سوختگی اسید شدند و راهی بیمارستان شهید انصاری رودسر گردیدند.

خبرهای تکمیلی بزودی از همین رسانه منتشر خواهد شد

 

اشتراک این خبر در :