صبح امروز دانش آموزان رانکوهی همزمان با سایر نقاط کشور در سالروز استکبارستیزی ملت ایران به صحنه آمدند و با فریاد های مرگ بر آمریکا ، انزجار خود را نشان دادند.

راهپیمایی 13 آبان رانکوه راهپیمایی 13 آبان رانکوه1 راهپیمایی 13 آبان رانکوه2 راهپیمایی 13 آبان رانکوه3 راهپیمایی 13 آبان رانکوه4 راهپیمایی 13 آبان رانکوه5 راهپیمایی 13 آبان رانکوه6 راهپیمایی 13 آبان رانکوه8 راهپیمایی 13 آبان رانکوه9 راهپیمایی 13 آبان رانکوه10

اشتراک این خبر در :