سیاهکلرود از روستاههای قدیمی شرق گیلان است. مدتی مقر الثائر فی الله بوده است.در قرن نهم هجری(حدود ۶۰۰سال پیش) سیاهکلرود ولایتی در دست سید ظهیرالدین مرعشی بود. نوشته اند که سیاهکلرود بلوکی متعلق به شخصی بنام منجم باشی با۱۵۰۰تومان مالیات-یک حمام-مسجدی با مناره ای به شکل فانوس و ۱۵ ابادی-۱۵۰۰۰راس گاو و تولیدسالانه ۷۰ من ابریشم بود.

پرتقال جواهردشت چای دوآب رودخانه سیاهکلرود سیاهکلرود

اشتراک این خبر در :