داستان های کودکی ما که رویا نبود

به گزارش خبرگزاری املشما ، اخیرا درآب های اطراف تایوان ماهی شگفت انگیزی که در داستان های کودکی رویا پردازی می شده کشف ودر موزه طبیعت تایوان نگهداری میشود.ماهی طلا1

دانشمندان با آزمایش قسمتی از پولک های این ماهی به طلایی ۲۴ عیار دست یافتندوسرتاسر بدن این ماهی عجیب طلایی است.

ماهی طلا

 

اشتراک این خبر در :