صبح امروز رهبری املشی نماینده شهرستان های رودسر و املش در دفتر املش خود میزبان موکلان این شهرستان بود .

دیدار مردمی رهبری دیدار مردمی رهبری5 دیدار مردمی رهبری4 دیدار مردمی رهبری3 دیدار مردمی رهبری2 دیدار مردمی رهبری1

اشتراک این خبر در :