عکسی از شاهکار جدید عده ای که در صفحات مجازی دست به دست می شود عکسی نمادین از آثار خلاقیت عده ای خلاق که با ترکیب ۴ ماشین پراید و پاترول و جیب و وانت به وجود آمده است و در فضای مجازی دست به دست میشود  .

ترکیب پراید، پاترول، جیپ و وانت

اشتراک این خبر در :