یکی از خساراتی که سیل همواره برجای میگذارد ، خسارت به تاسیسات آب رسانی شهری و روستایی است.

علیزاده آب روستایی املشبه گزارش خبرنگار املشما سیل دو هفته گذشته علاوه بر آب گرفتگی و تخریب سردهنه ها و … به تاسیسات آب رسانی روستایی املش خسارت وارد نمود.

مهدی علیزاده در گفتگو با خبرنگار املشما از خسارت به خطوط انتقال و شبکه آبرسانی در روستاهای گرمابسرا، جورگوابر و سیاه مرزگوابر خبر داد و گفت: پس از بررسی های لازم اقدام به ترمیم شکستگی لوله در این روستاها نمودیم .

رئیس آبفار روستایی شهرستان املش اظهار داشت : برای ترمیم و بازسازی این خطوط لوله در روستاها ۲۵ میلیون ریال هزینه گردیده است.

براساس گزارش خبرنگار ما در سه روستا گرمابسرا، جورگوابر و سیاه مرزگوابر ۳۰۰ مشترک از آب شرب بهره می برند.

 

اشتراک این خبر در :