عصر دیروز همزمان با شهادت امام سجاد (ع) مراسم تعزیه ای در حیاط مسجد اعظم املش برگزار شد.κ

تعزیه در املش تعزیه در املش1 تعزیه در املش2 تعزیه در املش3 تعزیه در املش4 تعزیه در املش5 تعزیه در املش6 تعزیه در املش7 تعزیه در املش8 تعزیه در املش9 تعزیه در املش10 تعزیه در املش11 تعزیه در املش12

اشتراک این خبر در :