عزاداری در شهر رانکوه همانند باقی نقاط کشور حال و هوای دیگری داشت ، عزاداران با راه اندازی دسته جات عزاداری عشق و ارادات شان را به امام حسین (ع) نشان دادند.

عزاداری اباعبداله در رانکوه عزاداری اباعبداله در رانکوه1

 

 

 

 

 

 

 

 

عزاداران پس از سوگواری شان  به یاد نماز ظهر عاشورا اباعبدالحسین(ع) ، نماز ظهرشان را اقامه نمودند.

نماز ظهر عاشورا در رانکوه نماز ظهر عاشورا در رانکوه1 نماز ظهر عاشورا در رانکوه2 نماز ظهر عاشورا در رانکوه3

 

 

 

 

اشتراک این خبر در :