عزاداران املشی پس از سوگواری هاشان به صف ایستادند و به یاد نماز ظهر عاشورا ، نماز ظهر و عصرشان را به امامت حجت الاسلام روحانی اقامه نمودند.

نماز عاشورا املش نماز عاشورا املش11 نماز عاشورا املش10 نماز عاشورا املش9 نماز عاشورا املش8 نماز عاشورا املش7 نماز عاشورا املش6 نماز عاشورا املش5 نماز عاشورا املش4 نماز عاشورا املش3 نماز عاشورا املش2 نماز عاشورا املش1

اشتراک این خبر در :