صبح امروز دلداگان حسینی در قالب دسته جات سینه زنی و زنجیر زنی به سوگوای مصائب اباعبداله الحسین پرداختند.

به گزارش خبرنگار املشما پیر و جوان ، زن و مرد همه سیاه پوش عزای حسین (ع) شده بودند و در مصیبت آن حضرت به سوگواری می پرداختند.

عزاداری عاشورا در املش عزاداری عاشورا در املش35 عزاداری عاشورا در املش34 عزاداری عاشورا در املش33 عزاداری عاشورا در املش32 عزاداری عاشورا در املش31 عزاداری عاشورا در املش30 عزاداری عاشورا در املش29 عزاداری عاشورا در املش28 عزاداری عاشورا در املش27 عزاداری عاشورا در املش26 عزاداری عاشورا در املش25 عزاداری عاشورا در املش24 عزاداری عاشورا در املش23 عزاداری عاشورا در املش22 عزاداری عاشورا در املش21 عزاداری عاشورا در املش20 عزاداری عاشورا در املش19 عزاداری عاشورا در املش18 عزاداری عاشورا در املش17 عزاداری عاشورا در املش16 عزاداری عاشورا در املش15 عزاداری عاشورا در املش14 عزاداری عاشورا در املش13 عزاداری عاشورا در املش12 عزاداری عاشورا در املش11 عزاداری عاشورا در املش10 عزاداری عاشورا در املش9 عزاداری عاشورا در املش8 عزاداری عاشورا در املش7 عزاداری عاشورا در املش6 عزاداری عاشورا در املش5 عزاداری عاشورا در املش4 عزاداری عاشورا در املش3 عزاداری عاشورا در املش2 عزاداری عاشورا در املش1

 

 

اشتراک این خبر در :