این روزها اگر بخواهی ساحل دریا را قدمی بزنی ، با تصاویری ناگوار برخورد می کنید ، تصاویری از زباله های شهر نشینان ، زباله هایی که آب رودخانه ها انها را به دریا می آورد.

زباله های ساحل رودسر (Copy) زباله های ساحل رودسر1 (Copy) زباله های ساحل رودسر2 (Copy) زباله های ساحل رودسر3 (Copy)

اشتراک این خبر در :