کد خبر: 60436

تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۰۳ - ۰:۰۴

مراسم عزاداری روز عاشورا در کلاچای+گزارش تصویری

صبح امروز هیئت های عزاداری اباعبدالله الحسین(ع) همه جا به سمت گلزار شهدا حرکت و سوگواری نمودند.

صبح امروز هیئت های عزاداری اباعبدالله الحسین(ع) همه جا به سمت گلزار شهدا حرکت و سوگواری نمودند.

عزاداری روز عاشورا در کلاچای عزاداری روز عاشورا در کلاچای1 عزاداری روز عاشورا در کلاچای2 عزاداری روز عاشورا در کلاچای3 عزاداری روز عاشورا در کلاچای4 عزاداری روز عاشورا در کلاچای5 عزاداری روز عاشورا در کلاچای6 عزاداری روز عاشورا در کلاچای7 عزاداری روز عاشورا در کلاچای8 عزاداری روز عاشورا در کلاچای9 عزاداری روز عاشورا در کلاچای10 عزاداری روز عاشورا در کلاچای11 عزاداری روز عاشورا در کلاچای13 عزاداری روز عاشورا در کلاچای14 عزاداری روز عاشورا در کلاچای15 عزاداری روز عاشورا در کلاچای16 عزاداری روز عاشورا در کلاچای17 عزاداری روز عاشورا در کلاچای18 عزاداری روز عاشورا در کلاچای19 عزاداری روز عاشورا در کلاچای20 عزاداری روز عاشورا در کلاچای21 عزاداری روز عاشورا در کلاچای22 عزاداری روز عاشورا در کلاچای23 عزاداری روز عاشورا در کلاچای24 عزاداری روز عاشورا در کلاچای25 عزاداری روز عاشورا در کلاچای26 عزاداری روز عاشورا در کلاچای27 عزاداری روز عاشورا در کلاچای28 عزاداری روز عاشورا در کلاچای29 عزاداری روز عاشورا در کلاچای30 عزاداری روز عاشورا در کلاچای31 عزاداری روز عاشورا در کلاچای32 عزاداری روز عاشورا در کلاچای33 عزاداری روز عاشورا در کلاچای34 عزاداری روز عاشورا در کلاچای35 عزاداری روز عاشورا در کلاچای36 عزاداری روز عاشورا در کلاچای37 عزاداری روز عاشورا در کلاچای38 عزاداری روز عاشورا در کلاچای39 عزاداری روز عاشورا در کلاچای40 عزاداری روز عاشورا در کلاچای41 عزاداری روز عاشورا در کلاچای42 عزاداری روز عاشورا در کلاچای43 عزاداری روز عاشورا در کلاچای44 عزاداری روز عاشورا در کلاچای45 عزاداری روز عاشورا در کلاچای46 عزاداری روز عاشورا در کلاچای48

ارسال دیدگاه

کسب درآمد