صبح امروز همزمان با عاشورای حسینی اهالی قاسم آباد به عزاداری شهادت اباعبدالله الحسین (ع) پرداختند.

عزاداری در قاسم آباد سفلی عزاداری در قاسم آباد سفلی1 عزاداری در قاسم آباد سفلی2 عزاداری در قاسم آباد سفلی3 عزاداری در قاسم آباد سفلی4 عزاداری در قاسم آباد سفلی5

اشتراک این خبر در :