خسارت سیل اخیر در کلاچای یک میلیارد تومان برآورد شد.

جلسه خسارت سیل کلاچای بخشداریبخشدار کلاچای  در گفتگو با خبرنگار املشما از خسارت یک میلیاردی سیل اخیر به بخش کلاچای خبر داد.

هادی کوچکی ماچیانی افزود :بارش چندروز پیش به تاسیسات زیربنایی بخش کلاچای خساراتی وارد نموده است که این خسارات شامل راههای روستایی ، تخریب برخی سردهنه های آب کشاورزی و تعداد ۴۰ باب واحد مسکونی می باشد.

وی خاطرنشان کرد: تیم مدیریتی این بخشداری در حال بررسی خسارت وارد شده به ۷۲ روستای بخش کلاچای می باشد تا تمهیدات لازم را فراهم آورد.

اشتراک این خبر در :