همایش«احلی من العسل» در کلاچای  با حضور دسته های عزاداری دانش آموزی در روز هفتم محرم برگزار شد.

هیئت عزاداری دانش آموزی کلاچای هیئت عزاداری دانش آموزی کلاچای1 هیئت عزاداری دانش آموزی کلاچای2 هیئت عزاداری دانش آموزی کلاچای3 هیئت عزاداری دانش آموزی کلاچای4 هیئت عزاداری دانش آموزی کلاچای5 هیئت عزاداری دانش آموزی کلاچای6 هیئت عزاداری دانش آموزی کلاچای7 هیئت عزاداری دانش آموزی کلاچای8 هیئت عزاداری دانش آموزی کلاچای9 هیئت عزاداری دانش آموزی کلاچای10 هیئت عزاداری دانش آموزی کلاچای11 هیئت عزاداری دانش آموزی کلاچای12

اشتراک این خبر در :