بارندگی چندروز پیش در گیلان علاوه بر خسارات وارده ، مدیریت بحران شهرستان ها را در خصوص عملکردشان مورد توجه ویژه ای قرار داد.

به گزارش خبرنگار املشما بارندگی چندروز پیش در گیلان علاوه بر خسارات وارده ، مدیریت بحران شهرستان ها را در خصوص عملکردشان مورد توجه ویژه ای قرار داد.

در تصویر ذیل بیمارستان تازه تاسیس نیکوکار املش را می بینید که دچار آبگرفتگی شده است و سوالی که در ذهن هر بیننده ای خطور می کند اینست : آیا محلی که قراراست در بحران ها ناجی افراد گردد خود دچار بحران خواهد شد؟

بیمارستان املش در آب

اشتراک این خبر در :