تصاویر ذیل متعلق به ورودی فرمانداری شهرسان رودسر یعنی محل ستاد بحران  است که در بارش سیل آسای باران چندروز گذشته خود دچار بحران شد. و این جای بسیار تامل برای مسئولین دارد …

فرمانداری رودسر در آب1 فرمانداری رودسر در آب2 فرمانداری رودسر در آب3 فرمانداری رودسر در آب4

 

اشتراک این خبر در :