کاهش دمای چندروز گذشته، کوه سماموس بلندترین نقطه گیلان و کوهپایه سرسبزش جواهردشت کلاچای را سفید پوش کرد.

جواهردشت در برفجواهردشت در برف4جواهردشت در برف3جواهردشت در برف2جواهردشت در برف22

 

اشتراک این خبر در :