یک رستوران برای جلب مشتری دست به تبلیغات محرمانه در بین شهروندان لاهیجان زد.

به گزارش املشما به نقل از لاهیجان یک رستوران در سطح شهرستان لاهیجان در شیوه ای کاملا جدید و نامتعارف تبلیغات خود را با برچسب محرمانه در بین شهروندان پخش کرد تا از طریق برانگیختن حس کنجکاوی شهروندان جلب مشتری کند.

تصاویری در شبکه های اجتماعی دست به دست در حال چرخیدن است که حکایت از تبلیغ محرمانه یک رستوران برای جلب نظر شهروندان و بازکردن پاکت نامه برای خواندن محتویات پاکت با برچسب محرمانه دارد!

تبلیغات-محرمانه

 

اشتراک این خبر در :