شهرستان املش در سه سال اخیر تجربه بارندگی هایی را داشت که خسارات آن چندصد میلیارد ریال برآورد شده است.

آبگرفتگی کوچه قلی زاده املش1به گزارش خبرنگار املشما  کسی نیست که خرداد سال ۹۲ ، مهر ۹۳ و مهر ۹۴ را بابت بارش های سیل آسا و تخریب خانه ها ، پل و شکستگی لوله های آب و …  درخاطر نداشته باشد.

آبگرفتگی های کوچه ها از یک طرف و خساراتی که فقط برجای گذاشت و تجربه ای شد برای برخی مدیران و شاید خاطره ای !!!

تجربه ای که فقط اندوخته میشود و سدی در مقابل بحران ها نمیگردد، بحران هایی که میشود مدیریت کرد و برای همین است کمیته ای بنام کمیته بحران در فرمانداری ها تشکیل شده است.

کمیته بحران که باید پیش از بحران برنامه ریزی های لازمه را داشته باشد و در حین بحران بکار گیرد تا خسارات وارده به کمترین برسد اینگونه نشده است ، زیرا که همین اعداد و ارقام خساراتی که توسط مدیران ارشد شهرستان بیان میشود نشان از خاطره شدن تجربه ۳ ساله بحران سیل در املش است.

حال باید منتظر ماند که اینهمه تجربه اندوزی توسط مدیران کجا بکارخواهد گرفته شد؟؟

 

اشتراک این خبر در :