بارش باران سیل آسا روز گذشته مجال دیدن آسمان را نمیداد ولی صبح امروز زیبایی آسمان هر بیننده ای را خیره در پاکی و طراوت خود میکرد.

آسمان آبی چابکسر بعداز بارش سیل آسا آسمان آبی چایجان بعداز بارش سیل آسا آسمان آبی رودسر بعداز بارش سیل آسا آسمان آبی رودسر بعداز بارش سیل آسا1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(این عکس ها از نقاط مختلف شهرستان رودسر عکاسی شده اند.)

اشتراک این خبر در :