یکی از برنامه هایی که شب های عزاداری امام حسین(ع) در برنامه ائمه جمعه شهرستان های رودسر و املش گنجانده شده ،بازدید از هیئات عزاداری اباعبدالله الحسین(ع) است.

به گزارش خبرنگار املشما امام جمعه املش و همچنین امام جمعه رودسر از چگونگی برنامه های هیئت های عزاداری در مساجد مختلف شهرستانها بازدید بعمل می آورند و سفارشات لازم را جهت کیفیت بخشی به مراسم اباعبدالله الحسین (ع) بیان می دارند.

بازدید امام جمعه املش از مراسم عزاداری امام حسین (ع) بازدید امام جمعه رودسر از مراسم عزاداری امام حسین (ع)

اشتراک این خبر در :