بارش باران پاییزی صبح امروز به شدت بیشتری رسید و بسیاری از رودخانه ها و انهار طغیان نمودند ، تصاویر زیر نشان از اوج بارش را نشان میدهد.

به گزارش خبرنگار املشما در سه تصویر اولی طغیان رودخانه خشکرود سیاهکلرود را مشاهده میکنیدو در دو تصویر بعدی آبگرفتگی خیابان بندبن قاسم آباد را می بینید .

طغیان رودخانه خشکرودسیاهکلرود طغیان رودخانه خشکرودسیاهکلرود1 طغیان رودخانه خشکرودسیاهکلرود2 آبگرفتگی بندبن قاسم آباد آبگرفتگی بندبن قاسم آباد1

 

اشتراک این خبر در :