شدت بارش باران پاییزی که  از صبح امروز بیشتر شده و ادامه دارد ، موجب آبگرفتی در  بسیاری از کوچه های شهر املش شده است و شهرداری که متولی رفع آب گرفتگی ها می باشد در برخی نقاط دست به ابتکارات جالبی زده که برخی از آنها مردم را بیشتر دچار دردسر نموده اند.

به گزارش خبرنگار املشما :

(گاری های جمع آوری زباله که سد آب خواهند شد!!!) 

گاری های شهرداری برای جلوگیری از طغیان آب گاری های شهرداری برای جلوگیری از طغیان آب1

اشتراک این خبر در :