صبح امروز که رودخانه اندکی آرام شده بود و ماهیگیران برای کسب روزی شان به رودخانه پلرود آمده بودند، موتور یکی از ماهیگیران  که در بستر رودخانه پارک شده بود در طی طغیان یکباره با آب به دریا رفت.

طغیان رودخانه پلرودموتوری که آب برد

اشتراک این خبر در :