کشتی گیله مردی جام ولایت که ۵ مهر ماه آغاز شده بود شب گذشته با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.

اختتامیه کشتی گیله مردی در رحیم آباد2 اختتامیه کشتی گیله مردی در رحیم آباد4 اختتامیه کشتی گیله مردی در رحیم آباد5 اختتامیه کشتی گیله مردی در رحیم آباد10 اختتامیه کشتی گیله مردی در رحیم آباد14 اختتامیه کشتی گیله مردی در رحیم آباد15

اشتراک این خبر در :