مراسم شیرخوارگان حسینی درمصلی شهر املشبا حضور انبوه مادران وشیرخوارگان برگزار شد.

شیرخوارگان حسینی املش شیرخوارگان حسینی املش1 شیرخوارگان حسینی املش2 شیرخوارگان حسینی املش3 شیرخوارگان حسینی املش4 شیرخوارگان حسینی املش5 شیرخوارگان حسینی املش6 شیرخوارگان حسینی املش7 شیرخوارگان حسینی املش8 شیرخوارگان حسینی املش9 شیرخوارگان حسینی املش10 شیرخوارگان حسینی املش11

اشتراک این خبر در :