قبل از انتخاب آقای کحالی بعنوان شهردار لنگرود، در شلمان شایع شده بود که قرار است زنی بعنوان شهردار لنگرود انتخاب شود ، داوود خانی لنگرودی در این خصوص شعر طنزی را سروده است:

شهردار زن لنگرودشعر طنز

اشتراک این خبر در :