در مسیر جاده سیاهکلرود به جواهردشت رودخانه ای قرار دارد که امروز براثر بارش شدید باران ، طغیان نموده بود که این مسیر را بست.

طغیان رودخانه سیاهکلرود طغیان رودخانه سیاهکلرود1 طغیان رودخانه سیاهکلرود2

اشتراک این خبر در :