حمید داوود آبادی در اینستاگرام خود عکسی از شهید همدانی منتشر کرد و نوشت:

شهید همدانی و فرزند شهید
سردار شهید حاج حسین همدانی – داوود کریمی فرزند سردار شهید عباس کریمی(تیرماه ۱۳۹۴ یادواره شهیدان لشکر ۲۷ محمدرسول الله (ص) .)

اشتراک این خبر در :