سردار شهید همدانی در کنار سردار شهید مهدی خوش‌سیرت.

شهید همدانی و مهدی خوش‌سیرت.

از راست: سردار شهید عارف مهدی خوش‌سیرت، فریدون معمری از یادگاران دوران دفاع مقدس و مالک اشتر زمان سردار شهید حسین همدانی.

 

اشتراک این خبر در :