جلسه حلقه صالحین بسیج حضرت مرضیه (س) واجارگاه در کنار ساحل دریای خزر با حضور اعضا برگزارشد.

حلقه صالحین بسیج واجارگاه حلقه صالحین بسیج واجارگاه1 حلقه صالحین بسیج واجارگاه2 حلقه صالحین بسیج واجارگاه3

اشتراک این خبر در :