۱۵ مهر بمناسبت روز روستا با همکاری اداره فنیو حرفه ای شهرستان رودسر و دهیاری های رحیم آباد نمایشگاه دستاوردهای روستاییان به نمایش گذاشته شد.

به گزارش خبرنگار املشما دراین مراسم امام جمعه رحیم آباد ، رئیس صنعت معدن و تجارت رودسر و همچنین رئیس اداره فنی و حرفه ای رودسر حضور داشتند.

فنی و حرفه ای

اشتراک این خبر در :