عصر روز  ۱۳ مهر مراسم تشییع پیکر پاک ۲ تن از حجاج جان‌باخته املش در فاجعه صحرای منا با حضور مردم مومن و قدرشناس املش برگزار شد.

تشییع جانباختگان املش تشییع جانباختگان املش1 تشییع جانباختگان املش2 تشییع جانباختگان املش3 تشییع جانباختگان املش4 تشییع جانباختگان املش5 تشییع جانباختگان املش6 تشییع جانباختگان املش7 تشییع جانباختگان املش8 تشییع جانباختگان املش9 تشییع جانباختگان املش10 تشییع جانباختگان املش11 تشییع جانباختگان املش12 تشییع جانباختگان املش13 تشییع جانباختگان املش14 تشییع جانباختگان املش15 تشییع جانباختگان املش16 تشییع جانباختگان املش17 تشییع جانباختگان املش18 تشییع جانباختگان املش19 تشییع جانباختگان املش20 تشییع جانباختگان املش21 تشییع جانباختگان املش22 تشییع جانباختگان املش23 تشییع جانباختگان املش24 تشییع جانباختگان املش25

اشتراک این خبر در :