عصر امروز تشیع پیکر جان باختگان فاجعه منا با حضور گسترده مردم شهرستان لنگرود و مسئولین استان گیلان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار املشما پیکر شش جان باخته این حادثه پس از تشیع به زادگاه شان منتقل گردید.

تشییع جان باختگان منا لنگرود (2) تشییع جان باختگان منا لنگرود تشییع جان باختگان منا لنگرود1 تشییع جان باختگان منا لنگرود2 تشییع جان باختگان منا لنگرود3 تشییع جان باختگان منا لنگرود4 تشییع جان باختگان منا لنگرود5 تشییع جان باختگان منا لنگرود6 تشییع جان باختگان منا لنگرود7 تشییع جان باختگان منا لنگرود8 تشییع جان باختگان منا لنگرود10

تشییع جان باختگان منا لنگرود11

اشتراک این خبر در :