قدمت زمین چمن خرشتم  به بیش از نیم قرن میرسدتا جایی که میتوان سابقه فوتبال املش و زمین چمن خرشتم را در هم گره زده دید.

به گزارش خبرنگار املشما  چند وقتیست پیشکسوتان فوتبال املش بصورت خودجوش اقدام به پیگیری زمین فوتبال خرشتم نموده اند و حتی اعلام آمادگی کرده اند که باشگاهی درشهرستان راه اندازی کنند.

متن درخواست پیشکسوتان و جوانان و دوستداران فوتبال املش از مسئولین شهرستان برای مرمت زمین فوتبال خرشتم و اعلام همکاری برای راه اندازی باشگاه در سطح شهر املش به شرح ذیل است:

 

مرمت زمین فوتبال خرشتم مرمت زمین فوتبال خرشتم1

اشتراک این خبر در :