اولین گروه از حجاج ایرانی روز دوشنبه وارد فرودگاه امام خمینی (ره) شدند.

حاجی1 حاجی2 حاجی3 حاجی4 حاجی5 حاجی6 حاجی7 حاجی8 حاجی9 حاجی10

اشتراک این خبر در :