داوود خانی رباعی سرای لنگرودی به مناسبت حادثه اخیر رمی جمرات رباعی طنزی را سروده است که به شرح ذیل می باشد:

طنز آل سعود داوود خانی

 

اشتراک این خبر در :