عصر دیروز در پی آتش سوزی چند درخت در جنگلهای سیاهکلرود و هوشیاری مردم منطقه آتش مهار گردید.

به گزارش خبر نگار املشما عصر دیروز چند درخت جنگل سیاهکلروددر نقطه ورودی جاده جواهردشت دچار آتش سوزی شد و با حضور اهالی منطقه و نیروهای امدادی آتش نشانی آتش مهار گردید.

آتش سوزی جنگل سیاهکلرود

 

اشتراک این خبر در :