یکی از برنامه هایی که قرار بود بمناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شود ، تست فشار خون نمازگزاران جمعه بود.

به گزارش خبرنگار املشما پیش از نمازجمعه امروز کارکنان مرکز بهداشتی درمانی کلاچای بمناسبت هفته دقاع مقدس نمازگزاران را ویزیت فشارخون رایگان نمودند.

فشار خون در مسجد کلاچای7 فشار خون در مسجد کلاچای فشار خون در مسجد کلاچای1 فشار خون در مسجد کلاچای2 فشار خون در مسجد کلاچای3 فشار خون در مسجد کلاچای4 فشار خون در مسجد کلاچای5 فشار خون در مسجد کلاچای6

اشتراک این خبر در :