صبح امروز با حضور خانواده معظم شهدا،مسئولین ادارات مراسم گلباران گلزارشهدا در دومین روز هفته دفاع مقدس برگزارشد.

گلباران مزارشهدا هفته دفاع گلباران مزارشهدا هفته دفاع2 گلباران مزارشهدا هفته دفاع3 گلباران مزارشهدا هفته دفاع4 گلباران مزارشهدا هفته دفاع5 گلباران مزارشهدا هفته دفاع6 گلباران مزارشهدا هفته دفاع7 گلباران مزارشهدا هفته دفاع8 گلباران مزارشهدا هفته دفاع9 گلباران مزارشهدا هفته دفاع10 گلباران مزارشهدا هفته دفاع11

اشتراک این خبر در :