سازمان فنی و حرفه ای شهرستان رودسر بجهت ترویج فعالیت های فنی و حرفه ای اقدام به راه اندازی پایگاه روستایی در روستاهای هراتبر و قاسم آباد نموده است .

به گزارش خبرنگار املشما سازمان فنی و حرفه ای با راه اندازی پایگاه روستایی فنی و حرفه ای در گروه های آموزشی صنعت ، کشاورزی اقدام به برگزاری دوره نموده است.

آموزش فنی و حرفه ای در طول لات آموزش فنی و حرفه ای در قاسم آباد

اشتراک این خبر در :