وحید طاهری یکی از کارشناسان پایگاه خبری املشما به دستور رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان املش بعنوان سرپرست هیئت فوتبال رانکوه انتصاب یافت.

وحید طاهریبه گزارش خبرنگار املش ما ، اسدالله عبداله تابار در جلسه معارفه سرپرست هیئت فوتبال رانکوه گفت: استفاده از چهره های ورزشی برای پیشبرد ورزش شهرستان بسیار مفید خواهد بود که با انتخاب وحید طاهری امیدواریم فوتبال رانکوه به جایگاه اصلی خودش بازگردد.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان املش افزود: طاهری باتوجه به فعالیت ورزشی ، در عرصه رسانه بسیار نقش آفرین بود و این باعث خواهد شد هیئت فوتبال رانکوه موفقیت های چشمگیری داشته باشد.

وحید طاهری استفاده از تجربیات پیشکسوتان فوتبال رانکوه را مهم ترین برنامه خود برای بازگشت فوتبال رانکوه به روزهای طلایی خودش بیان داشت و افزود : امیدوارم از این آزمون سربلند خارج شوم .

وحید طاهری در سابقه ورزشی خود دروازه بانی تیم های سیپد رود ، جوانان داماش ، منتخب گیلان و هنرمندان گیلان را داراست.

حکم وحید طاهری

اشتراک این خبر در :