اولین جشنواره شکرگزاری برداشت چای در شهرستان املش ۱۶ مهر برگزار خواهد شد.

جلسه شکرگزاری چایبه گزارش املش ما فرمانداراملش عصر دیروز در نشست با اعضای جشنواره شکرگزاری برداشت چای افزود:باتوجه به اینکه املش بزرگترین مرکزتولیدچای کشوراست وبیشترین کارخانجات چایسازی دراین شهرستان مستقرمی باشندامسال برای اولین باراین جشنواره درشهرستان املش برگزارخواهدشد.

جعفری افزود:این جشنواره روزپنجشنبه ۱۶مهرساعت ۲ عصردرمحل کارخانه چایسازی غروی درشهر رانکوه برگزارخواهدشد.

فرمانداراملش خاطرنشان کرد:این جشنواره با همکاری فرمانداری وادارت چای،جهادکشاورزی،میراث فرهنگی وگردشگری،ارشاداسلامی،بخشداران مرکزی ورانکوه، شهرداری رانکوه ،تعاونی های دهیاران وشوراهای اسلامی بخش های رانکوه ومرکزی وتشکل های چایکاران برای نخستین باردرشهرستان املش برگزارخواهدشد.

جعفری اظهارداشت:دراین جشنواره ضمن شکرگزاری ازخداوندمتعال چندین برنامه فرهنگی وهنری متنوع نیزبرای خواهدشد./رصدرودسر

اشتراک این خبر در :