عصر امروز و با رای اعضا رئیس شورای اسلامی شهرستان رودسر انتخاب شد.

جعفر عابدینیبه گزارش خبرنگار املش ما عصر امروز  با ۹ رای  جعفر عابدینی به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر ستان رودسر انتخاب شد .

جعفر عابدینی عضور شورای شهر و سخنگوی شورای اسلامی شهر کلاچای این شهرستان می باشد .

اشتراک این خبر در :