امام خمینی(ره) در جمله ای تاریخی یک موی سر کوخ نشینان را از همه کاخ ها و کاخ نشینان جهان برتر می دانستند.

به گزارش املش ما به نقل از سرویس عکس روز «لاهیجان»، یک موی سر این کوخ نشینان و شهید دادگان به همه کاخ ها و کاخ نشینان جهان شرف و برتری دارد. این پایین شهری ها و این پابرهنه ها _ به اصطلاح شما! _ اینها ولی نعمت ماها هستند. اگر همراهی این توده های محروم نبود، حکومت نمی توانست بر قرار باشد.

صحیفه امام خمینی(ره)-جلد۱۴-صفحه ۲۶۱-۲۶۴

IF

IF

اشتراک این خبر در :