کد خبر: 58949

تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۶/۱۶ - ۲۲:۲۴

رباعی در وصف حضور ابوالمشاغل در لنگرود

داوود خانی بمناسبت حضور ابوالمشاغل ایران در لنگرود رباعی طنزی گفته است که به شرح ذیل می باشد.

داوود خانی بمناسبت حضور ابوالمشاغل ایران در لنگرود رباعی طنزی گفته است که به شرح ذیل می باشد.

رباعی داوود خانی در وصف ابوالمشاغل

ارسال دیدگاه

کسب درآمد