منطقه دوآب یکی از جلوه های زیبای خداوند ، در مسیر سیاهکلرود به جواهردشت است. آبی که از قله های سماموس  سرچشمه می گیرد، از دل سنگ های بزرگ عبور می کند در این منطقه فضایی فرح بخش ایجاد نموده که تابستان ها خیلی آنجا را برای شنا انتخاب می کنند.

دوآب سیاهکلرود دوآب سیاهکلرود1 دوآب سیاهکلرود2 دوآب سیاهکلرود3 دوآب سیاهکلرود4 دوآب سیاهکلرود5

اشتراک این خبر در :